Försäkringar -vad gäller vid olycka?

Försäkringar -vad gäller vid olycka?

Om olyckan är framme så är det viktigt att byta ut bilbarnstolen. Om man behöver det eller inte beror på vilken typ av olycka det är. Generellt kan man säga att om man står still på en parkeringsplats och blir påbackad så behöver man inte byta ut bilbarnstolen det klarar den. Är det högre farter så kan man behöva byta ut stolen.

Då ska man prata med sitt försäkringsbolag och där är lite olika regler beroende på vilket bolag man har. Jag har frågat några bolag och fått svar för vad som gäller i deras försäkring nu. Det kan ge en liten hjälp till vilken sorts försäkring man ska ta. Detta är ingen jämförelse mellan olika bolag vilket som är bäst eller inte utan ska läsas som en hjälp att se vilka skillnader det kan vara så man kan prata med sitt bolag och ta reda på vad som gäller om man vill veta vad som ingår i ens egna försäkring.

Hej
Jag bloggar om bilbarnstolar och väldigt ofta så frågas det vad som gäller vid krock, om försäkringen går in och täcker bilbarnstolarna eller inte.

Så jag har några frågor jag vore väldigt tacksam för om ni kunde svara på. Jag har inte tänkt att ställa svaren emot varandra i de olika bolagen utan mer som en “tänk på att kontrollera detta när du skaffa försäkring” eftersom uppgifter varierar under tid.

Men att visa att det kanske finns skillnader mellan bolag.

Jag ställde tre frågor till bolagen:

1. Har ni några riktlinjer för när man ska byta ut bilbarnstolen vid krock, eller går ni på vad tillverkaren säger?

2. Om bilbarnstolen ska bytas ut vad gäller då hos er, måste man ha hel eller halvförsäkring eller går det på hemförsäkringen?

3. Har ni åldersavdrag eller ersätter ni bilbarnstolen med en liknande den som familjen har?

VOLVIA 16/1 2018
1.Om kunden önskar byter vi ut bilbarnstolen vid trafikolycka. Det behöver inte ha suttit ett barn i stolen vid olyckstillfället för att vi skall ersätta stolen. En enkel definition på trafikolycka i detta avseende är att det rör sig om en olycka mellan två fordon som båda är i rörelse eller en dikeskörning, dvs inte en parkeringsskada där vårt fordon står stilla.

2.För att vi skall kunna ersätta/byta ut bilbarnstolen krävs det att kunden har sin bil försäkrad hos oss, antingen med en halvförsäkring med gällande personvagnsgaranti eller med helförsäkring. Personvagnsgarantin ingår när du köper en ny Volvo och gäller tills bilen är 3 år gammal, då behövs endast halvförsäkring. Helförsäkring kan tecknas när bilen är äldre än 3 år.

Bilbarnstolen kan vid en trafikolycka inte ersättas via hemförsäkringen.

3.Vår generella policy är att vi ersätter bilbarnstolen med en liknande i förhållanden till vad kunden har, utan åldersavdrag. (Om stolen skulle vara väldigt väldigt sliten och gammal kan det förekomma att kunden får vara med och betala lite på en ny stol).

TryggHansa 15/1-208

1. Trygg-Hansas rekommendation är att alltid byta ut bilbarnstolen om den har varit monterad i en bil som varit med om en trafikolycka.

2.Bilbarnstol och babyskydd är försäkrade tillsammans med bilen. Vid eventuell kollision är det viktigt att bilen har en vagnskadeförsäkring vid skadetillfället som medfört att bilbarnstolen behöver bytas ut.

Stolen/skyddet tas till en återförsäljare för värdering. Därefter kontaktar återförsäljaren Trygg-Hansa och vi ser tillsammans till att en ny likvärdig stol levereras och att den skadade stolen kasseras.

Blir bilbarnstolen stulen i samband med ett bilinbrott ersätts den av bilens stöldförsäkring som finns i halvförsäkringen.

3. För stolar och skydd som är två år eller yngre är det ingen avskrivning. År 2-3 är avskrivningen 20%, och därefter skrivs stolarna av med 10% per år men aldrig mer än 80%.

 Transportstyrelsen rekommenderar att bilbarnstolar ska kasseras efter 10 år. För babyskydd är livslängden 5-7år eftersom dom slits hårdare.

Länsförsäkringar Östgota 11/1-2018

1.För att besvara din första fråga måste man reda ut vad som är en krock eller inte. Vi ser det så att om det varit en kollision där bilen utsatts för ett yttrevåld så att solen påverkas.

Sedan påverkas stolar olika om det suttit ett barn i stolen eller inte.

Exempel där vi inte byter ut en stol är om en bil stått parkerad på en parkering och en annan bil backat emot bilen med den monterade stolen. Bilen har fått en mindre skrapskada. Det har heller inte suttit något barn i bilstolen vid händelsen. Här anser vi att bilstolen inte varit utsatt för något krockvåld.

Har vi däremot en kollision i trafik där stolen utsätts för krockvåld så byter vi alltid ut stolen.

2.Som svar på din andra fråga så måste man ha en vagnskadeförsäkring ”helförsäkring”  för att bilstolen ska bytas ut. Vi ser det som att bilstolen är en del av bilens krockskydd och vagnskadeförsäkringen är det moment i försäkringen som hanterar yttre krockvåld mot bilen.

Skulle föraren av bilen vara fri från ansvar i en kollision och bilen saknar vagnskadeförsäkring så hanteras bytet av stolen via motpartens trafikförsäkring.

Man kan dock inte byta ut en bilstol via hemförsäkringen om den skadats i ett fordon. Det hanteras alltid via fordonets försäkring enligt försäkringsavtalslagen.

3.Gällande åldersavdrag så gör vi sällan det då våra kunder ofta har bilstolar i bra skick. Vi begär alltid in en bilstol som varit med om en kollision så att vi själva kan garantera att den går till destruktion.

Skulle en stol vara väldigt sliten kanske vi gör visst åldersavdrag men det är ovanligt. Vi byter alltid ut bilstolen mot en ny likvärdig som kunden hade.

4 thoughts on “Försäkringar -vad gäller vid olycka?

 1. Annette says:

  Barn som åker i mormors bil, i sin egen barnbilstol, får ingen ersättning för sin stol vid kollission. Så hände det för mej och mina två barnbarn. Det blev en riktigt dyr historia trots helförsäkring m tillägg. Olyckan var inte orsakad av mormors bil ej heller annat fordon utan ett fallande träd.
  Riktigt dåligt tycker jag. Bolaget var folksam.

 2. Helene Strandberg says:

  Ersätter Folksam helförsäkring stulen bilbarnstol ? Om bilen står i bevakat garage där fler har nyckel ? I flerbilsgarage utan bevakning men låst. På allmän parkeringsplats? Tycker inte att det framgår i någon av bolagen? ( utom Trygg-Hansa som ersätter stöld av bilbarnstol).
  Med Vänlig Hälsning 👵 mormor

  • admin says:

   Bra fråga, ska kolla det med de nu när jag ska ta ett varv till och fråga för att uppdatera.

Comments are closed.