Frivillig återkallelse av BABY-SAFE 5Z / BABY-SAFE 5Z2


https://www.britax-romer.se/sakerhetsmeddelande?article=SafetyNotice-BabySafe5Z2

Frivillig återkallelse på grund av risk att handtaget lossnar

Britax Römer har beslutat att genomföra en frivillig återkallelse av alla BABY-SAFE 5Z och vissa BABY-SAFE 5Z2 som tillverkats före 21 oktober , 2023 (andra modeller berörs inte av denna återkallelse).

Det finns ett potentiellt säkerhetsproblem med ett mellanrum som kan bildas mellan handtaget och sätesskalet på dessa babyskydd, vanligtvis bara på ena sidan. Mellanrummet påverkar inte bilbarnstolens prestanda i fordonet eller vid en krock, men det finns en potentiell säkerhetsrisk när babyskyddet ska bäras utanför ett fordon.

I sällsynta fall kan handtaget lossna oväntat och orsaka plötsliga rörelser hos skalet och/eller överraskning hos den person som bär babyskyddet. Detta kan leda till att BABY-SAFE 5Z eller BABY-SAFE 5Z2 faller ned eller kolliderar med andra föremål och under olyckliga omständigheter till att barnet skadas, t.ex. får skrapsår eller blåmärken.”

Tidigare gällde detta bara Baby-Safe 5Z men nu omfattar återkallesen även Baby-Safe 5Z2 om den är tillverkad före 21 oktober 2023. Klicka på länken för att få information om hur du går tillväga om du har en av dessa stolar.