Nya regler för mobiltelefon i bil, slut med rattsurfande.

Nya regler för mobiltelefon i bil, slut med rattsurfande

Den 1 februari 2018 ändras trafikförordningen. Enligt den får du som förare inte använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning om du håller den i handen när du kör ett motordrivet fordon.

Här kan man läsa mer https://www.transportstyrelsen.se/sv/sluta-rattsurfa/vad-sager-regeln/

Det är lite oklart än vad som gäller exakt men det lär vi få se i framtiden. Men lagen säger att man inte får hålla en mobil i handen när man kör. Det är ok att ha den i hållare, och man får ha handsfee och starta samtal via talstyrning. Om man får starta ett samtal genom att trycka på mobiltelefonen är oklart, men eftersom det kräver att man tar blicken från trafiken så ska man inte göra det utan låta någon annan ringa eller köra åt sidan och ringa.

Men som tidigare är det inte tillåtet att trycka på mobil, GPS etc. om det påverkar förmågan att köra fordonet negativt.  Så surfa, skicka sms, kolla på filmer är inte tillåtet, man kan få böter eller bli av med körkortet.

“Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen.”
4 kap. 10 e § trafikförordningen (2017:1284).

Detta är en väldigt viktig lag för att få bort rattsurfandet, själv har jag blivit påkörd bakifrån av en person som tittade på mobilen istället för på vägen och snart 1år efteråt har jag fortfarande ont i nacken.

Så tänk på om det samtalet du vill göra är så viktigt att man riskerar att skada någon annan.

Mer info finns här https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/I-fordonet/Regler-for-mobilanvandning-och-kommunikationsutrustning/Fragor-och-svar/